• หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์พันธกิจ
 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนปฏิบัติการ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อาณาเขตรับผิดชอบ
 • สถานะสุขภาพ
 • สถิติชีพ
 • บุคลากร
 • หน่วยงานในสังกัด
 • เบอร์โทรเจ้าหน้าที่ทุกคน
 • รายชื่อบุคลากรแยกราย รพ.สต.
 • สำหรับADMIN
 • แผนพัฒนา 3 ปี(รพสต.)
 • ฐานข้อมูล อสม. ปี 2558
 • บันทึกการประชุม
 • ประวัติการลา
 • ติดตามการอนุมัติ
 • การพัฒนาตนเอง(สมรรถนะ)
 • ทะเบียนครุภัณฑ์2556
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • คำสั่ง ระเบียบ
 • แบบฟอร์มต่างๆ
 • ระบบเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ 2559
 • ระบบเบิกจ่ายวัคซีน ปี 2559
 • ระบบบริหารโครงการ สสจ.58
 • งานสารบรรณ สสจ.นพ
 • ระเบียบงานบริหาร
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • กระทรวง สธ.
 • สปสช.
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • ตรวจสอบสิทธิ์ UC
 • ปลดสิทธิ์รักษาพยาบาล
 • สสจ.นครพนม.
 • รพ.นครพนม
 • สสอ.เมืองนครพนม
 • สสอ.วังยาง
 • สสอ.บ้านแพง


 •  กิจกรรมเพื่อองค์กร » นโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจร... RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
  นโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจร...สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก ได้กำหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อเป้นแวทางในการสร้างค่านิยมและจิตสำนีกด้านคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 4 ข้อ
   โดย : ธวัชชัย แสงจันทร์  เมื่อ 01 ก.พ. 2560 (อ่าน 14 ครั้ง)
   กิจกรรมเพื่อองค์กร » ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2557 เน้นในเรื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก
   โดย : ธวัชชัย แสงจันทร์  เมื่อ 01 ก.พ. 2560 (อ่าน 12 ครั้ง)
   กิจกรรมเพื่อองค์กร » ระบบการประชุม E-MEETING ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
  ระบบการประชุม E-MEETINGนโยบายสาธารณสุขอำเภอปลาปาก ให้ใช้ระบบ Paperless เพื่อลดการใช้กระดาษในการประชุม ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่าน ได้ดาวน์โหลดเอกสาร
  1. บันทึกการประชุม
  2. ระเบียบวาระการประชุม
  3. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม LINK ดังนี้ https://sites.g
   โดย : ธวัชชัย แสงจันทร์  เมื่อ 29 ม.ค. 2558 (อ่าน 569 ครั้ง)
   กิจกรรมเพื่อองค์กร » นโยบายของสาธารณสุขอำเภอปลาปาก  ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
  นโยบายของสาธารณสุขอำเภอปลาปาก
  นโยบายการพัฒนางานสาธารณสุข
  นายอาทิตย์ สุทธิสาร
  สาธารณสุขอำเภอปลาปาก
  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2558
  1.บริการประชาชนด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ เอื้ออาทรดุจญาติมิตร มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ(คลิกเพื่ออ่านต่อ)
   โดย : ธวัชชัย แสงจันทร์  เมื่อ 27 ม.ค. 2558 (อ่าน 408 ครั้ง)


  403 :
  แบบประเมิน ITA สำหรับประเมินผู้รับเหมา/รายชื่อร้านค้าที่เราซื้อของด้วย(137 คนอ่าน)   04/02/2559
  402 :
  แบบประเมิน ITA ประเมินข้าราชการทุกคน(195 คนอ่าน)   04/02/2559
  401 :
  ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (4 กพ.59)(163 คนอ่าน)   04/02/2559
  400 :
  ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือน สสอ.ปลาปาก ครั้งที่ 1/2559(137 คนอ่าน)   06/01/2559
  399 :
  ตารางค่ารถโดยสารประจำทาง สำหรับอ้างอิงในการเบิกจ่ายการไปราชการ(133 คนอ่าน)   06/01/2559
  398 :
  คู่มือบัญชี เกณฑ์คงค้าง รพสต.(132 คนอ่าน)   29/12/2558
  397 :
  เอกสารอบรม การบริหารพัสดุ ว่าด้วยความโปร่งใสของการดำเนินงาน(133 คนอ่าน)   29/12/2558
  396 :
  เอกสารประกอบการอบรม ว่าด่วยการเรี่ยไร(116 คนอ่าน)   29/12/2558
  395 :
  ระเบียบวาระการประชุม ประจำเดือน สสอ.ปลาปาก ครั้งที่ 12/2558(169 คนอ่าน)   15/12/2558
  394 :
  สำเนาคำสั่งการบรรจุข้าราชการใหม่ 3472/2558 ลว 20 พย 58(164 คนอ่าน)   14/12/2558
  393 :
  แบบฟอร์มทดลองราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่(158 คนอ่าน)   14/12/2558
  392 :
  ขอให้ส่งรายชื่อ อสม.ดีเด่น ปี 2558 (183 คนอ่าน)   25/11/2558
  391 :
  สรุปประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2558(150 คนอ่าน)   09/11/2558
  390 :
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก สสจ.นครพนม(165 คนอ่าน)   02/11/2558
  389 :
  หนังสือราชการ จาก สสจ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ(165 คนอ่าน)   02/11/2558


  นายอาทิตย์ สุทธิสาร
  สาธารณสุขอำเภอปลาปาก
  วาระงานผู้บริหาร
  Locker
 • รพช.ปลาปาก (124)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • E-report
 • รายงาน ก.2 ปี 2558
 • รายงาน E-report ปี 2556
 • ระบบส่งข้อมูล 18 แฟ้ม ทุกวัน
 • รายงานประหยัดพลังงานOnline
 • การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • บันทึกผู้พิการของ สปสช.
 • บันทึกข้อมูลผู้พิการICFสสจ.
 • รายงานการคลอด ก.2 ปี 2557
 • ทส 002 รง ในเดือนธันวาคม 56
 • Home Health Care
 • หมอครอบครัวอำเภอ
 • บันทึกส่งต่อผู้ป่วยเตียง3
 • รายชื่อ Palliative care
 • ลงเยี่ยมบ้านฝ่าย PCU
 • Long term care รพ.นครพนม
 • มหาชัย
 • โคกสูง
 • โคกสว่าง
 • หนองเทาใหญ่
 • หนองฮี
 • นาดอกไม้
 • กุตาไก้
 • นามะเขือ
 • โพนสวาง • Themes by websurin