บริการเป็นเลิศ เครือข่ายเข้มแข็ง ชุมชนพึ่งตนเองได้
เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์พันธกิจ
 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนปฏิบัติการ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อาณาเขตรับผิดชอบ
 • สถานะสุขภาพ
 • สถิติชีพ
 • บุคลากร
 • หน่วยงานในสังกัด
 • เบอร์โทรเจ้าหน้าที่ทุกคน
 • รายชื่อบุคลากรแยกราย รพ.สต.
 • สำหรับADMIN
 • ระบบงานบริหาร
 • แผนพัฒนา 3 ปี(รพสต.)
 • ยุทธศาสตร์ 58
 • ผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม 58
 • ระบบการจองวันประชุม
 • ฐานข้อมูล อสม. ปี 2558
 • บันทึกการประชุม
 • KPIผู้บริหาร
 • ประวัติการลา
 • ติดตามการอนุมัติ
 • การพัฒนาตนเอง(สมรรถนะ)
 • ทะเบียนครุภัณฑ์2556
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • คำสั่ง ระเบียบ
 • แบบฟอร์มต่างๆ
 • ระบบเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ 2558
 • ระบบเบิกจ่ายวัคซีน ปี 2558
 • ระบบบริหารโครงการ สสจ.58
 • แผนปฏิบัติงานทันตสุขภาพ
 • Link ระบบงานอื่น
 • งานสารบรรณ สสจ.นพ
 • ระเบียบงานบริหาร
 • ตรวจสอบ 18 แฟ้ม(สธ)
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • กระทรวง สธ.
 • สปสช.
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • ตรวจสอบสิทธิ์ UC
 • ปลดสิทธิ์รักษาพยาบาล
 • สสจ.นครพนม.
 • รพ.นครพนม
 • สสอ.เมืองนครพนม
 • สสอ.วังยาง
 • สสอ.บ้านแพง
 • รพ.โพนสวรรค์
 • รพ.สกลนคร

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 • เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน คุ้มครองผู้บริโภค รพ.สต.ละ 1 ท่าน เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งาน คบส. ระดับเชี่ยวชาญ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงแรม เดอะริเวอร์โฮเต็ล จังหวัดนครพนม ขอให้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ พร้อมเพรียงกัน
 • เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง ออกตรวจร้านค้าและสรุปผลการตรวจร้านค้าในพื้นที่ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 ตามแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดได้ใน locker เว็ป โดยกำหนดให้ส่งรายงานผลดังต่อไปนี้ 1. แบบสรุปผลการตรวจร้านค้า จำนวน 1 ชุด 2. แบบบันทึกการตรวจแนะนำร้านค้า จำนวน 1 เล่ม ขอให้ส่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก ภายในวันที่ 27 มกราคม 2558 ขอความร่วมมือด้วยครับ
 • เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง ขอให้ดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังการจำหน่ายกระเช้าของขวัญที่บรรจุอาหารหมดอายุในเขตพื้นที่ ตามแบบฟอร์มใน locker เว็ปนี้ ขอให้ส่งผลการตรวจสอบมายังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปากภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เป็นหนังสือราชการ ขอความร่วมมือออกตรวจสอบโดยพร้อมเพรียงกัน

 • ข่าวกิจกรรมขององค์กร

   กิจกรรมเพื่อองค์กร » ระบบการประชุม E-MEETING ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
  ระบบการประชุม E-MEETINGนโยบายสาธารณสุขอำเภอปลาปาก ให้ใช้ระบบ Paperless เพื่อลดการใช้กระดาษในการประชุม ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่าน ได้ดาวน์โหลดเอกสาร
  1. บันทึกการประชุม
  2. ระเบียบวาระการประชุม
  3. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม LINK ดังนี้ https://sites.g
   โดย : ธวัชชัย แสงจันทร์  เมื่อ 29 ม.ค. 2558 (อ่าน 318 ครั้ง)
   กิจกรรมเพื่อองค์กร » นโยบายของสาธารณสุขอำเภอปลาปาก  ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
  นโยบายของสาธารณสุขอำเภอปลาปาก
  นโยบายการพัฒนางานสาธารณสุข
  นายอาทิตย์ สุทธิสาร
  สาธารณสุขอำเภอปลาปาก
  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2558
  1.บริการประชาชนด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ เอื้ออาทรดุจญาติมิตร มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ(คลิกเพื่ออ่านต่อ)
   โดย : ธวัชชัย แสงจันทร์  เมื่อ 27 ม.ค. 2558 (อ่าน 211 ครั้ง)

  ดาวน์โหลดหนังสือราชการ/เอกสาร/ข่าวสาร

  385 :
  ขอข้อมูลประกอบการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP)(46 คนอ่าน)   06/08/2558
  384 :
  สรุปบันทึกการประชุม สสอ.ปลาปาก ครั้งที่ 6/2558(82 คนอ่าน)   03/08/2558
  383 :
  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 2558 คลัง data mart(76 คนอ่าน)   21/07/2558
  382 :
  ทะเบียนครุภัณฑ์ 2557(61 คนอ่าน)   21/07/2558
  381 :
  แบบฟอร์มประเมินมาตรฐานการนวดไทย(81 คนอ่าน)   08/07/2558
  380 :
  บันทึกการประชุมครั้งที่5-58 วันที่ 3 มิย 58(89 คนอ่าน)   03/07/2558
  379 :
  บันทึกการประชุม ครั้งที่4/2558 วันที่ 15 พค 58(107 คนอ่าน)   03/06/2558
  378 :
  บันทึกการประชุม ครั้งที่ 3/2558 ประจำเดือนเมษายน2558(138 คนอ่าน)   15/05/2558
  377 :
  ตัวอย่างหนังสือราชการ ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง / ใบลาต่างๆ (159 คนอ่าน)   29/04/2558
  376 :
  สรุปวาระการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 3 มีนาคม 58(167 คนอ่าน)   03/03/2558
  375 :
  บันทึกการประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2558 (151 คนอ่าน)   03/03/2558
  374 :
  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ ปี 2558(174 คนอ่าน)   27/02/2558
  373 :
  แบบ checklist งาน สช / ยาเสพติด / รพ.สต.ติดดาว / บริหารยุทธศาสตร์(201 คนอ่าน)   18/02/2558
  371 :
  แบบ CHECK LIST งานบริหาร คุณวาสนา ปี 2558(216 คนอ่าน)   18/02/2558
  370 :
  template เตรียมการประเมินตำบลจัดการสุขภาพ งาน สช. 6.1(152 คนอ่าน)   18/02/2558  ปฏิทินกิจกรรม


  ผู้บริหาร

  นายอาทิตย์ สุทธิสาร
  สาธารณสุขอำเภอปลาปาก
  วาระงานผู้บริหาร
  Locker
 • สสอ.ปลาปาก (15)
 • สอ.นามะเขือ (2)
 • สอ.หนองเทาใหญ่ (2)
 • รพช.ปลาปาก (124)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • E-report
 • รายงาน ก.2 ปี 2558
 • รายงาน E-report ปี 2556
 • ระบบส่งข้อมูล 18 แฟ้ม ทุกวัน
 • รายงานประหยัดพลังงานOnline
 • การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • บันทึกผู้พิการของ สปสช.
 • บันทึกข้อมูลผู้พิการICFสสจ.
 • รายงานการคลอด ก.2 ปี 2557
 • ทส 002 รง ในเดือนธันวาคม 56
 • Home Health Care
 • หมอครอบครัวอำเภอ
 • บันทึกส่งต่อผู้ป่วยเตียง3
 • รายชื่อ Palliative care
 • ลงเยี่ยมบ้านฝ่าย PCU
 • Long term care รพ.นครพนม
 • เวบไซต์หน่วยงานในสังกัด
 • มหาชัย
 • โคกสูง
 • โคกสว่าง
 • หนองเทาใหญ่
 • หนองฮี
 • นาดอกไม้
 • กุตาไก้
 • นามะเขือ
 • โพนสวาง • Themes by websurin